Tupoksi Pengadilan Agama

logo mahkamah agung website ramah difable

penelusuran perkara dan pos bantuan hukum

 
posbakum Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Wonogiri
Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

 

LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

TAHUN 2020

No

PERIODE

NAMA PELAPOR

JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN

DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN

TINDAK LANJUT

HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN

1

JANUARI

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

2

FEBRUARI

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

3

MARET

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

4

APRIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

5

MEI

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

6

JUNI

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

7

JULI

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

8

AGUSTUS

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

9

SEPTEMBER

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

10

OKTOBER

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

11

NOVEMBER

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

12

DESEMBER

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL